STARTSIDE  |  SKJEGGEDAL VILT  |  SERVERING  |  VILLMARKSTURER
HYTTETOMTER  |  ANDRE GARDSPRODUKTER  |  KONTAKT

Andre gardsprodukter


Skjeggedal Sørgard ligger helt vest i Åmli kommune i Aust-Agder, mellom Setesdal og Tovdal. Garden har skriftlige overleveringer fra 1500-tallet og bygningsmassen i det opprinnelige tunet skriver seg fra det 16. århundret. Gammel historie, tradisjoner og fordums sjel henger i alle steder. Med glede fra dette driver vi en moderne gardsdrift med variert produksjon. Fremstilling av spekemat startet i 2004, i tillegg kan garden by på andre tjenester og produkter.

Gulrøtter
Sandjorda på elveavsetningene i Skjeggedal er godt egnet for gulrotproduksjon. Vi har ca 40 da med gulrøtter. Salg fra gården i 10 kg sekker. Bestilling. Pris: 6,- kr/kg.

Hjortefarm
Hjorteoppdrettet på Skjeggedal består av ca 50 hinder. I tillegg kommer kalver, ungdyr og bukker. Vi selger livdyr og hjortekjøtt i hele og halve slakt. Pris per kilo er 120,- kr inkludert moms og deling kan ordnes mot tillegg i prisen.
Jakt
Vi leier ut beverjakt med hytte for 2-3 jegere. Pris på forespørsel.
Fiske
Skjeggedalsvassdraget har svært godt fiske. Her kan du få ørret og bekkerøye i et landskap som varierer mellom elv, høler, fosser og små og store vann. Rimelig fiskekort fås kjøpt på Joker Mykland eller på Jakt og Friluft på Stoa i Arendal. Hytte med enkel standard kan leies. Pris: 100 kr/pers/døgn. Min kr 200,- og maks kr 500,- per døgn. Vask kan besørges og koster kr 300,-. Det er større overnatingsmuligheter på Flateland Camping, Vegusdal Gjestegård og Risdal Villmarkscamping, hvis du har egen campingvogn.
Ved
Vi selger ved i 60 liters sekker. Vinteren 2008/2009 er prisen kr 55,- per sekk inkl moms. Veden hentes på garden eller den kan bringes mot betaling.

4834 Risdal + 47 37 03 73 03 post@skjeggedalvilt.com