STARTSIDE  |  SKJEGGEDAL VILT  |  SERVERING  |  VILLMARKSTURER
HYTTETOMTER  |  ANDRE GARDSPRODUKTER  |  KONTAKT

Hyttetomter


Det er hyttetomter ledig i eldre hyttefelt i skogsterreng. Reguleringsplan for nytt hyttefelt er under utarbeidelse, der tomtene har til dels litt høyere beliggenhet. Hyttetomtene har nærhet til svært gode fiskemuligheter i elv og vatn, kanopadling og villmarksområder. Skjeggedalsåna har dessuten en god bestand av bever, kanadagås og ender. Hytteområdet grenser til et barskogreservat på 17 000 da med overveiende furuskog. 

Bildet viser utsikten fra det nye hyttefeltet og inn i dette barskogreservatet.

4834 Risdal + 47 37 03 73 03 post@skjeggedalvilt.com